ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Samorząd Uczniowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.
 2. Reprezentantami ogółu są wybierane na dany rok szkolny:
  • 3-osobowe samorządy klasowe wyłaniane na godzinach z wychowawcą poszczególnych oddziałów do końca drugiego tygodnia września;
  • 3-osobowy zarząd samorządu uczniowskiego.
 3. Samorząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej Szkoły i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole, inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami.
 7. Samorząd wydaje opinię w sprawie skreślenia z listy uczniów szkoły w terminie nie dłuższym niż 7  dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.
 8. Samorząd wydaje opinię o proponowanych dniach wolnych od zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 9. Samorząd działa pod opieką nauczyciela „opiekuna samorządu uczniowskiego”.
 10. Dyrektor zarządzeniem określi termin wyboru opiekuna Samorządu oraz zakres jego obowiązków, uprawnień i kompetencji.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Kałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-15 15:29:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-15 15:29:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15 15:29:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »