ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Pedagogiczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły.
2. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły oraz internatu. Ponadto w zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na jej wniosek. Na wniosek Dyrektora w posiedzeniu Rady Pedagogicznej może uczestniczyć pielęgniarka lub higienistka w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
3. Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który prowadzi i przygotowuje jej zebrania. Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.
10. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który m.in. określa:
 • organizację zebrań;
 • sposób powiadamiania członków rady o terminie i porządku zebrania;
 • sposób dokumentowania działań rady;
 • wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Kałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-15 14:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-15 14:57:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15 15:05:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »